Leszek Witelus

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Leszek Witelus, ur. 11 XI 1950 w Będzinie. 1963-1967 uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dla Pracujących w Katowicach.

W 1968 zatrudniony w Państwowym Przedsiębiorstwie Robót Ogrodniczych w Będzinie, w 1969 Miejskich Zakładach Mostów i Melioracji w Będzinie, 1969-1971 zasadnicza służba wojskowa, 1971-1983 zatrudniony w KWK Czerwone Zagłębie w Sosnowcu.

Od IX 1980 w „S”, w IX 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ, w 1981 przewodniczący Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego „S”, w II 1981 członek Prezydium KKG, od III 1981 Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Sekcji Górnictwa, odpowiedzialny za kontakty z KKP.

13-23 XII w ukryciu na terenie Zagłębia, 23 XII 1981 zatrzymany, przetrzymywany w KM MO w Będzinie, 30 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia Raciborzu, Zabrzu-Zaborzu, Uhercach, Załężu k. Rzeszowa i Łupkowie, 13 XII 1982 zwolniony; przywrócony do pracy.

1983-1989 na emigracji w USA. 1983-1989 właściciel firmy General Painting Handyman w Los Angeles. 1985 współzałożyciel, sekretarz „S” Los Angeles, 1986 „S” California, szef oddziału Orange County, aktywnie zbierał fundusze na pomoc dla „S” i innych organizacji podziemnych w Polsce, finansował wydawnictwo Cios. „S” California, utrzymując kontakty z Duszpasterstwem Ludzi Pracy, wspomagała rodziny internowanych, w 1988 dofinansowała wyjazdy na ferie dzieci ze Śląska i Zagłębia.

W 1989 powrót do kraju. 1990-1992 pełnomocnik posła Jerzego Gila, od 1992 prowadzi własna działalność gospodarczą w branży ubezpieczeniowej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

?