Ligia Kurasiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ligia Kurasiewicz, ur. 2 I 1929 w Szczercowie k. Bełchatowa, zm. 9 III 2012 w Sandomierzu. 1950-1953 studentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, absolwentka uzupełniających studiów magisterskich w WSP w Krakowie (1975).

1953-1988 nauczycielka w II LO w Sandomierzu. 1953-1980 w ZNP, 1969-1980 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, od 1981 członek, sekretarz Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania „S” w Sandomierzu.

Po 13 XII 1981 kolporterka wydawnictw podziemnych; 13 V 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, w VII 1982 zwolniona; zwolniona z pracy, przez pół roku zatrudniona w bibliotece SP nr 4 w Sandomierzu, w I 1983 wyrokiem Sądu Pracy w Rzeszowie przywrócona na stanowisko nauczyciela w II LO.

W 1989 współzałożyciela KO „S” w Sandomierzu; 1990-1992 skarbnik, 1992-1998 przewodnicząca MKPOiW tamże; 1989-1992 zatrudniona na pół etatu w biurze senatora Zbigniewa Romaszewskiego tamże; od 1999 na emeryturze.

Do 24 I 1986 rozpracowywana przez p. III RUSW w Sandomierzu w ramach KE; od 7 XII 1988 w ramach SO krypt. Pedagog.

?