Lucyna Jabłońska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Lucyna Jabłońska, ur. 14 IV 1932 w Terespolu. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (1955, magisterium 1970).

Od 1955 pracownik Zarządu Portu Gdańsk.

Od IX 1980 w „S”, sekretarz Komisji Wydziałowej na Wydziale Usług Żeglugowych, członek KZ Portu Gdańsk.

Po 13 XII 1981 współorganizatorka pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, kolporterka wydawnictw podziemnych, organizatorka spotkań działaczy podziemia, w jej mieszkaniu ukrywali się poszukiwani przez SB działacze „S”; członek TKZ Portu Gdańsk.

1989-1992 sekretarz Komisji Wydziałowej WUŻ i członek KZ Portu Gdańsk. Od 1991 członek Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie. Od 1992 na emeryturze.

Odznaczona Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (1972, 1975), Złotą Odznaką Zasłużony Pracownik Morza (1980).

?