Lucyna Lubańska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Lucyna Lubańska, ur. 2 IX 1952 w Białej Podlaskiej k. Lublina. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunki historia i historia sztuki (1986).

W V 1977 uczestniczka Czarnego Marszu po śmierci Stanisława Pyjasa. Współpracowniczka SKS, m.in. kolporterka wydawnictw niezależnych i ulotek; od 1978 uczestniczka Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie; w 1979 zatrzymana w zw. z podpisaniem petycji ws. uwolnienia Kazimierza Świtonia. W 1980 zatrudniona w Pracowni Prac Plastycznych w Krakowie, organizatorka komisji rzeczoznawczych, 1981-1983 bez zatrudnienia.

Od jesieni 1980 w „S”.

Od 1982 współpracowniczka Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników; 1982-1984 współzałożycielka, redaktor podziemnego pisma OKOR „Solidarność Rolników”; współorganizatorka sieci kolportażu wydawnictw podziemnych, w tym książek, kaset audio i wideo, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, pism, m.in. „Hutnika”, obejmującej struktury rolnicze południowej Polski i niektóre zakłady pracy oraz uczelnie Krakowa. Ukrywała osoby poszukiwane; pomagała rodzinom więzionych i aresztowanych; współorganizatorka Mszy za Ojczyznę. 1983-1996 kierowniczka Klubu Śródpole. W 1984, w zw. z aresztowaniem działaczy podziemnej „S” i OKOR Polski południowej, kilkakrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. W VIII 1988 uczestniczka Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka i Obywatela w Krakowie-Mistrzejowicach.

W 1989 uczestniczka kampanii wyborczej KO „S”, współorganizatorka informacyjnego punktu wyborczego na ul. Siennej w Krakowie; współzałożycielka reaktywowanej „S” w Ośr. Kultury Kombinatu Metalurgicznego w Nowej Hucie, 1990-1996 członek Zarządu Komisji Wydziałowej „S” w OKKM. Od 1989 członek władz krajowych Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie. Od 1996 kierowniczka Centrum Kultury Katolickiej w Krakowie-Mistrzejowicach. Współzałożycielka Towarzystwa Ratowania Kultury w Nowej Hucie, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta; członek Towarzystwa Solidarnej Pomocy.

Autorka wystaw artystycznych, artykułów, m.in. Postaci aniołów w ikonie Trójcy Świętej A. Rublowa, w: Anioł w literaturze i kulturze (2005).

Mateusz Konczal