Ludwik Drapała

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ludwik Drapała, ur. 19 IX 1933 w Występie k. Nakła nad Notecią. Ukończył Technikum Samochodowe w Legnicy (1959).

1960-1971 pracownik PKS Wałbrzych, 1972-1979 Transgór Rybnik, od 1979 na rencie.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju; od jesieni 1980 w „S”; wiceprzewodniczący Komisji Rencistów i Emerytów przy MKR w Jastrzębiu-Zdroju.

Po 13 XII 1981 współorganizator (z Jerzym Pytlikiem i Januszem Leszczyńskim) nieformalnej grupy działającej przy kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju: pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, kolportaż prasy podziemnej, m.in. pisma „OŚĆ” (z Romualdem Bożko i Adamem Kowalczykiem); 29 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, 9 XII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, zwolniony 7 IV 1983 (ze względu na sytuację rodzinną), 19 V 1983 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Katowicach na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i wysoką grzywnę. Po wyjściu nadal kolporter podziemnych wydawnictw; współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. Od 1983 na emeryturze.

1990-2001 po powrocie do Nakła przewodniczący PC tamże; od 2001 w PiS, wspomaga społecznie oddział powiatowy w Nakle, od 2008 członek Zarządu PiS w Nakle.

6 III 1986 – 9 X 1989 rozpracowywany przez p. III RUSW w Jastrzębiu-Zdroju w ramach KE krypt. Abstynent.

Andrzej Kamiński