Ludwik Kropielnicki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ludwik Kropielnicki, ur. 25 VIII 1928 w Ludwipolu, woj. wołyńskie. Ukończył technikum w Zielonej Górze (1960).

W 1943 wywieziony z rodziną do Niemiec, po II wojnie światowej zamieszkał na ziemiach odzyskanych. Od 1934 w ZHP, 1961-1980 w PZPR. 1961-1981 pracownik Huty im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator „S” w Hucie, przewodniczący Wydziału Walcowni, sekretarz MKZ, następnie Terenowej Komisji Koordynacyjnej „S” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia, organizator pomocy dla represjonowanych, kolporter wydawnictw podziemnych, redaktor „Reduty” i „Solidarności”, współorganizator Mszy Świętych za Ojczyznę.

Członek Regionalnej Komisji Wykonawczej „S” Regionu Świętokrzyskiego, w 1989 wiceprzewodniczący KO w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1989 współorganizator PPS w województwie kieleckim, członek władz regionalnych i krajowych tej partii. 1989-1990 przewodniczący Komisji Emerytów i Rencistów „S” w Hucie Ostrowiec.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Paweł Gotowiecki