Ludwik Turko

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ludwik Turko, ur. 17 II 1941 w Akmolińsku (Kazachstan). Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1966), w 1970 doktorat, 1979 habilitacja, od 2007 profesor nadzwyczajny.

Od 1967 pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. 1970-1980 w ZNP. W III 1968 uczestnik wydarzeń marcowych we Wrocławiu. Od 1976 kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. „Robotnika”, „Biuletynu Informacyjnego” KOR, KSS KOR, „Bratniaka”.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na UWr, następnie przewodniczący KZ tamże.

1982-1989 członek Ogólnopolskiej Sekcji Nauki „S”.

Po 13 XII 1981 przewodniczący KS na UWr; 16-28 XII 1981 w ukryciu; 6 I 1982 zatrzymany, przewieziony do AŚ we Wrocławiu, internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, Strzelcach Opolskich, zwolniony 19 II 1982; nast. wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz.; XI-XII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ. W l. 80. kolporter podziemnych wydawnictw, współpracownik redakcji podziemnych pism m.in.: „Z rąk do rąk” (współzałożyciel, redaktor), „Obecność” (redaktor i autor), „Walka” (redaktor). W V 1988 doradca NZS UWr podczas strajku.

1989-1991 przewodniczący „S” UWr; członek ZR Dolny Śląsk, w 1989 kierownik Działu Zagranicznego, rzecznik prasowy. 1990-2007 członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 1997-2001 członek Trybunału Stanu. 1998-2005 wicedyr. Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr, 2005-2007 kierownik Zakładu Teorii Cząstek Elementarnych IFT. 2002–2007 pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Nauki; członek Zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Przyjaciół UWr. 1991-1997 poseł RP z listy UD, UW.

Autor ok. 50 publikacji naukowych oraz ok. 300 pozycji publicystycznych.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1997).

Marek Golińczak