Młodzieżowa Deklaracja Solidarności

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Młodzieżowa Deklaracja Solidarności, oświadczenie programowe przedstawicieli środowisk młodzieży szkolnej, wydane w IV 1985 we Wrocławiu, opublikowane na łamach pisma „Szkoła” i innych gazet podziemnych. Deklarację poparły: Międzyszkolny Komitet Oporu, Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarność, przedstawiciele Polskiej Niezależnej Organizacji Młodzieżowej i redakcja pisma „Impuls”.

Sygnatariusze oświadczenia wzywali do powołania wspólnej, młodzieżowej organizacji antykomunistycznej, wspierającej NSZZ „Solidarność” i inne ugrupowania w walce o niepodległość i obalenie ustroju komunistycznego oraz tworzenia nowych kadr dla opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność”. Młodzieżowa Deklaracja Solidarności wywołała ograniczony odzew, ale sprzyjała powstaniu Międzyszkolnego Komitetu Oporu, jako struktury działającej we wszystkich szkołach średnich Wrocławia.

Artur Adamski