Małgorzata Łukasiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Małgorzata Łukasiewicz, ur. 21 V 1948 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego: Studium Języków Obcych (1970) oraz Wydz. Nauk Społecznych (1978).

Od 1976 współpracowniczka KOR/KSS KOR: współorganizatorka zbiórek pieniędzy na rzecz represjonowanych, pomocy prawnej (kontakty z adwokatami), obserwatorka rozpraw sądowych, sygnatariusza listów protestacyjnych m.in. w sprawie wydarzeń w Radomiu i pobić; od 1978 współorganizatorka działalności TKN. 1976-1989 aktywna uczestniczka niezależnego ruchu wydawniczego: m.in. publicystka, tłumaczka, redaktor w m.in. „Biuletynie KOR”, „Zapisie”, „Krytyce”, „Kulturze Niezależnej”, współpracowniczka NOWej.

Od III 1981 w „S”; członek KZ w „Tygodniku Solidarność”; 1981-1982 redaktor „Tygodnika Solidarność” oraz w Komitecie Wydawniczym Regionu Mazowsze.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, Warszawie-Olszynce Grochowskiej, Jaworzu i Gołdapi, zwolniona 30 IV 1982. Od 1982 w ścisłym gronie członków Komitetu Kultury Niezależnej.

1988-1995 redaktor w SW Czytelnik; do 1996 członek KZ „S” w Czytelniku. Od 1988 członek Pen Clubu, od 1989 SPP, członek Robert-Walser-Gesselschaft.

Tłumaczka ok. 70 książek z jęz. niemieckiego, m.in. Th.W Adorno, H.-G. Gadamera, J. Habermasa, H. Hessego, F. Nietschego, G. Simmla, F. Tönniesa; autorka monografii Robert Walser (Warszawa 1990), zbioru szkiców literackich Rubryka pod różą (Kraków 2007).

Laureatka Nagrody Pro Helvetia (Szwajcaria 1989), Nagrody Fundacji Boscha (Niemcy 1991), Nagrody PEN Clubu za twórczość przekładową (1993), prestiżowej Nagrody Hermanna Hessego za tłumaczenie korespondencji między Hermannem Hessem a Tomaszem Mannem (2008).

23 II 1977 – 7 II 1989 rozpracowywana przez Wydz. III-1/III KS MO/SUSW w ramach SOR/KE krypt. Foka.

Beata Losson