Małgorzata Kotarba

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Małgorzata Kotarba, ur. 17 IX 1953 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Psychologii (1977).

Po studiach zatrudniona jako psycholog w Domu Dziecka nr 6 w Krakowie.

1972-1977 związana z Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim Beczka w Krakowie. Od 1976 współpracowniczka KOR, współorganizatorka pomocy dla represjonowanych po wypadkach czerwcowych robotników z Radomia i Ursusa, kolporterka wydawnictw niezależnych. W V 1977 współorganizatorka tzw. czarnych juwenaliów po śmierci Stanisława Pyjasa. W V 1977 współzałożycielka, rzecznik SKS w Krakowie, 1977-1980 współorganizatorka obozów szkoleniowych SKS, 1978-1980 akcji samokształceniowych wśród uczniów szkół średnich Krakowa.

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego Pracowników Oświaty i Wychowania Kraków-Śródmieście, od 1981 w KZ. 1980-1981 współorganizatorka Krakowskiej Rady Domów Dziecka.

Na początku 1982 zawieszona w pracy na 3 mies. i pozbawiona poborów na skutek odmowy podpisania tzw. lojalki. 1982-1983 związana z Duszpasterstwem dla Nauczycieli; redaktor, współwydawca, kolporterka podziemnego pisma „«Solidarność» Nauczycielska”. Jesienią 1987 uczestniczka spotkania w Nowej Hucie Mogile, na którym powołano jawny Komitet Założycielski „S” Pracowników Oświaty w Krakowie (wkrótce złożono wniosek o rejestrację).

1991-1995 wizytator w krakowskim Kuratorium Oświaty i Wychowania, 1996-2000 inspektor ds. opieki w Wydz. Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Od 2000 właścicielka firmy Paganini Sc. W 2002 założycielka Stowarzyszenia Maj ’77.

Martyna Skrzypczak