Małgorzata Nagórska-Wróblewska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Małgorzata Nagórska-Wróblewska, ur. 17 IX 1955 w Jaworówce k. Białegostoku. Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydz. Rolny (1980).

1980-1982 zatrudniona w Inspekcji Nasiennej Okręgowego Inspektoratu w Białymstoku.

Od 1980 w „S”; przewodnicząca KZ.

Po 13 XII 1981 organizatorka pomocy dla ukrywających się działaczy Komisji Regionalnej, kolporterka wydawnictw niezależnych. 11 VIII 1982 aresztowana, osadzona w areszcie KW MO, następnie w AŚ w Białymstoku, w I 1983 zwolniona; zwolniona z pracy; drukarz, kolporterka wydawnictw podziemnych, aktywna uczestniczka demonstracji, organizatorka pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. Od 1983 zatrudniona w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Białymstoku (od 2000 Wojewódzki PODR, od 2006 PODR w Szepietowie).

Od 1990 członek KZ w PODR. 1988-2002 radna Powiatu Sokólskiego, 1990-1994 radna Miasta i Gminy Sokółka, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego, 1994-2002 radna Powiatu Sokólskiego. Od 1997 delegat na walne zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej. Od 2001 członek białostockiego Klubu Więzionych i Represjonowanych.

Wyróżniona Srebrną Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie (1997), odznaką Zasłużony dla Rolnictwa (2005), odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Do 19 IX 1984 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Białymstoku w ramach SOR krypt. Szczur.

?