Małgorzata Zys-Bajko

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Małgorzata Zys-Bajko, ur. 16 I 1959 w Szczecinie. Ukończyła Liceum Medyczne w Szczecinie (1979).

Od 1979 pielęgniarka w szczecińskim Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.

W VIII 1980 uczestniczka strajku w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego jako przedstawicielka swojego szpitala. Od IX 1980 w „S”, w XI 1981 uczestniczka strajku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Współzałożycielka (następnie sekretarz) Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia Pomorza Zachodniego oraz Krajowej Sekcji Służby Zdrowia „S”; członek Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w Szczecinie. W 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie.

14-15 XII 1981 uczestniczka strajku w SSz. 15 XII 1981, po pacyfikacji strajku przez ZOMO, aresztowana, skazana na 3 miesiące aresztu, więziona w ZK w Kamieniu Pomorskim, w wyniku rewizji przed Sądem Rejonowym w Szczecinie zwolniona 31 I 1982. 1982-1989 wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana przez SB.

1989-1990 członek MKO „S” Pomorze Zachodnie, od 1990 delegat na WZD Regionu Pomorze Zachodnie i regionalne zjazdy pracowników służby zdrowia; członek ZR. 1989-1991 pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Samorządu Pielęgniarek i Położnych. 1989-2002 członek KZ, wiceprzewodnicząca, od 2002 przewodnicząca MOZ w Szczecinie. 1990-1994 przewodnicząca Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia Pomorza Zachodniego, 1990-2002 członek Rady Krajowej Sekretariatu Ochrony Zdrowia, delegat na krajowe zjazdy pracowników służby zdrowia.

?