Maciej Czarnocki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Maciej Czarnocki, ur. 9 V 1940 w Warszawie. Absolwent Studium Nauczycielskiego Wychowania Fizycznego w Gdańsku Oliwie (1963) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, Wydz. Humanistyczny (1968).

1963-1965 nauczyciel w SP nr 6 i 16 w Elblągu; 1965-2001 w SP nr 24, 21, 6, 7. 8 III 1968 uczestnik wiecu protestacyjnego na Politechnice Gdańskiej.

Od IX 1980 w „S”, organizator Komitetów Założycielskich „S” w szkołach na terenie Elbląga. 1980-1981 członek Zarządu Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S”. W 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląg, przewodniczący. W VIII 1981 członek ZR Elbląskiego „S”.

13 XII 1981 – 1987 nie prowadził działalności opozycyjnej. 1987-1989 uczestnik spotkań zdelegalizowanego ZR Elbląskiego „S”.

1989-2006 członek MKPOiW „S”, ponownie delegat na kolejne WZD Regionu Elbląg, przewodniczący WZD; 1989-2004 członek ZR Elbląg, od 1989 członek KZ POiW „S” Regionu Elbląg, 1997-2004 przewodniczący KZ; 1992-2004 wiceprzewodniczący Regionalnej Sekcji POiW. 2000-2004 nauczyciel wf i historii w Gimnazjum nr 3 i 9 w Elblągu. Działacz sportowy, członek władz Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Od 2004 na emeryturze.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), Złotą Odznaką PZŁSz (1975), Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (2000).

Hieronim Guzowski