Maciej Dziubański

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Maciej Dziubański, ur. 20 II 1959 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Instytut Inżynierii Sanitarnej Wydz. Budownictwa (1985).

Od końca 1979 kolporter wydawnictw wrocławskiego SKS oraz „Biuletynu Dolnośląskiego” - organu wrocławskiego Klubu Samoobrony Społecznej (współpracującego z KSS KOR).

W X 1980 współzałożyciel NZS PWr; w 1981 uczestnik strajków organizowanych przez NZS; współzałożyciel, redaktor, drukarz pisma NZS „O co chodzi?”.

Po 13 XII 1981 członek podziemnej struktury kolportażowej RKS Dolny Śląsk; współorganizator podziemnej struktury NZS PWr, uczestnik akcji ulotkowych i rozwieszania transparentów, uczestnik większości demonstracji organizowanych przez podziemne struktury „S” i NZS we Wrocławiu. III-IX 1982 współpracownik Narodowej Organizacji Wyzwoleńczej Lechia, kolporter jej wydawnictw. Od X 1982 członek Solidarności Walczącej, 1983-1989 współtwórca jednego z autonomicznych ogniw SW, zdolnych do samodzielnego działania w przypadku rozbicia organizacji (własny zespół drukarski, źródła materiałów poligraficznych, awaryjne kontakty, zespół redakcyjny, siatka kolporterska, próby radiowe). Od 1985 zatrudniony jako analityk i projektant w przedsiębiorstwie Miastoprojekt. W 1986 współorganizator kolejnych ogniw struktury Solidarności Walczącej, m.in. młodzieżowych grup wykonawczych.

1991–1995 inżynier-specjalista w Eko–Rim w Obornikach Śląskich. Od 1990 w Partii Wolności. 1995–1997 własna działalność gospodarcza; 1995-2002 inżynier sanitarny w firmie Eko–Kram we Wrocławiu; od 2002 kierownik w firmie Global Trade Centre SA.

Od 24 V 1988 rozpracowywany przez Insp. II WUSW we Wrocławiu w ramach KE krypt. Kuglarz.

Artur Adamski