Maciej Gawlikowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Maciej Gawlikowski, ur. 6 IV 1967 w Krakowie. Ukończył I LO w Warszawie (1991).

1982-1983 działacz nieformalnych opozycyjnych grup młodzieżowych w Krakowie; 1982-1984 współzałożyciel, redaktor podziemnego pisma Komitetu Samoobrony Młodzieży „Niezależność”, autor, drukarz; 1983-1984 drukarz pisma RKW/RKS Małopolska „Aktualności”, organizator drukarni w swoim domu. Od 1983 współpracownik KPN, 1984-1990 członek KPN: szef Organizacji Młodzieżowej, uczestnik prac Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN, w 1989 wybrany do Rady Politycznej; wydawca, redaktor, drukarz, autor pism KPN: „Niepodległość” (od 1984), „Przegląd Krakowski” (1985), „Informator” (pismo OM KPN i NZS), „Contra” (1986-1987), „Detonator” (1988); organizator kolportażu, kolporter wydawnictw podziemnych m.in. KPN i Solidarności Walczącej. Od 1983 członek Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, do 1989 uczestnik rocznicowych Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej (od 1984 współorganizator marszów, członek Komendy). 21 X – 2 XI 1984 uczestnik straży porządkowej przy kościele Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie po porwaniu ks. Jerzego Popiełuszki. W II 1985 uczestnik rotacyjnej głodówki w parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie, organizator poligrafii (wraz z Ryszardem Majdzikiem drukarz komunikatów). Inicjator, współorganizator i uczestnik demonstracji oraz manifestacji rocznicowych; uczestnik akcji ulotkowych i malowania na murach. W l. 80 wielokrotnie zatrzymywany, w I 1984 zatrzymany i pobity, oskarżony przed Sądem dla Nieletnich o druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw (sprawę umorzono w VIII 1984 na mocy amnestii), nastépnie relegowany z liceum z zakazem nauki w państwowych szkołach dziennych; wielokrotnie przeszukiwany; karany przez kolegia ds. wykroczeń na kary grzywny; w X 1985 uciekł funkcjonariuszom SB, nast. w ukryciu; po ujawnieniu się w XII 1985 pobity przez tzw. nieznanych sprawców, 3 V 1987 pobity przez milicyjne bojówki podczas ataku na pochód KPN. W 1985 pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, 1986-1987 recepcjonista w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych, 1987-1988 pracownik księgarni wysyłkowej Wydawnictwa Znak. 1988-1990 dziennikarz niezależnego tygodnika „Czas Solidarności”.

W 1989 współorganizator akcji KPN: kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu, blokady baz sowieckich, protestów przeciwko wyborowi Czesława Kiszczaka na premiera oraz Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta; w I 1990, w ramach ogólnopolskiej akcji KPN, współorganizator okupacji gmachu KW PZPR w Krakowie. 1990-1993 dziennikarz, reporter, wydawca Kroniki Krakowskiej w TV Kraków, korespondent „Wiadomości” TVP 1, w 1992 reporter „Panoramy” w TVP 2; 1993-1994 redaktor Agencji Informacyjnej SIS-Serwis w Warszawie; 1994-1996 współorganizator i wydawca „Pulsu Dnia” w TVP 1; 1996-1997 szef redakcji informacji w TV Wisła; 1997-2000 korespondent telewizji RTL 7, programów „7 minut” i „Zoom”.

Od 1996 niezależny dziennikarz, producent telewizyjny, twórca wielu reportaży telewizyjnych, m.in. Drugi szereg (1992), Fachowcy (2007) oraz filmów dokumentalnych, m.in. Zastraszyć księdza (we współpracy, 2006), Maciej Słomczyński (2007), Władysław Broniewski (2008), Pod prąd (2009). Publikował m.in. w „Newsweeku Polska”, „Tygodniku Powszechnym”, „Pressjach”. Współautor książek Bez wahania (1993), Prześladowani, wyszydzani, zapomniani... Niepokonani. Tom I. ROPCiO i KPN w Krakowie 1977-1981 (2009), Gaz na ulicach. KPN w Krakowie. Stan Wojenny 1981-1982 (2011).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

12 III 1987 – 24 V 1990 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Konspiratorzy.

Anna Baińska, Sławomir Chmura