Maciej Jankowski (z Sieradza)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Maciej Jankowski, ur. 20 XI 1960 w Sieradzu. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa i Administracji (1984), Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1987), w 1991 doktorat w dziedzinie nauk prawnych.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel NZS na Wydz. Prawa UŁ, członek Komisji Wydziałowej; w 1981 uczestnik łódzkich strajków studenckich, członek władz Studenckiego Komitetu Jedności; członek Związku Młodzieży Demokratycznej.

Po 13 XII 1981 autor artykułów w prasie niezależnej (m.in. w „Robotniku Łódzkim”, „Stańczyku”, „Myśli”, pod ps. Róża F., Leon Osztorp), kolporter na terenie Łodzi, uczestnik akcji ulotkowych, malowania na murach; w 1982 członek SD, w 1984 założyciel klubu dyskusyjnego Aneks na Wydz. Prawa UŁ. 1984-1985 wychowawca w Ośr. Szkolno-Wychowawczym w Łodzi, 1985-1993 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydz. Prawa i Administracji UŁ.

1989-1990 w UPR (od 6 XII 1990 Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej), następnie w KLD. Od 1991 radca prawny, 1992-1993 doradca w Urzędzie Rady Ministrów, 1993-2006 w Grupie Wydawniczej Polska presse, radca, menadżer, wiceprezes, prezes zarządu (2000-2004), w 2007 radca prawny w kancelarii prawniczej, od 2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Autor książek i artykułów w czasopismach naukowych.

Beata Losson