Maciej Jasiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Maciej Jasiński, ur. 9 I 1956 w Bytomiu. Absolwent Pomaturalnego Medycznego Studium Zawodowego w Zabrzu (1977).

Od 1977 technik elektroradiologii w Górniczym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bytomiu (obecnie ProMed Sj. Sar Bytom).

IX 1980 – 2006 w „S”; III-XII 1981 w redakcji pisma „Konkretnie”; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

13 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Rozbark w Bytomiu; następnie organizator we własnym mieszkaniu drukarni i punktu kolportażu wydawnictw podziemnych, m.in. „Biuletynu Informacyjnego”; 30 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, w IV 1982 aresztowany, przewieziony do AŚ w Katowicach, 17 V 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3,5 roku więzienia oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w AŚ w Katowicach, następnie w ZK w Krakowie i Wrocławiu, w III 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Świętego Ducha w Bytomiu.

W 1989 członek KO w Bytomiu, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”.

Anna Cichecka