Maciej Musiał

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Maciej Musiał, ur. 22 I 1952 w Poznaniu. Absolwent fizyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1973).

Instruktor ZHP, w 1972 na IV Zjeździe ZHP głosował przeciwko wprowadzeniu do Statutu zapisu o przewodniej roli PZPR. 1975-1990 pracownik naukowy Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu.

W „S” od IX 1980, wiceprzewodniczący KZ, członek Prezydium Regionalnej Komisji Porozumiewawczej Jednostek Badawczo-Rozwojowych „S”. W 1981 delegat na WZD Regionu Wielkopolska, członek Regionalnej Komisji Wyborczej.

Po 13 XII 1981 przewodniczący TKZ, od V 1982 członek Konspiracyjnego ZR Wielkopolska. 1980-1982 w Radzie Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, we władzach niejawnego Ruchu Harcerskiego, lider tego środowiska w Poznaniu. W 1983 organizator harcerskiej Białej Służby na czas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Poznaniu; współzałożyciel Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej (1989). W 1982 organizator zaplecza dla TZR Wielkopolska i pozostającego w podziemiu przewodniczącego Janusza Pałubickiego, 1984-1987 łącznik z TKK.

1989-1990 wiceprzewodniczący Tymczasowego ZR Wielkopolska. Od IV 1989 wiceprzewodniczący KO „S” w Poznaniu. 1990-1996 dyr. Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 1995-1997 dyr. poznańskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. 1997-2000 Wojewoda Poznański (od 1999 Wielkopolski). 2000-2001 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka. Od 2002 wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

?