Maciej Ratajczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Maciej Ratajczyk, ur. 25 X 1961 w Kaliszu. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Społecznych (2001).

Członek VIII Katowickiej Drużyny Harcerskiej, od jesieni 1980 działającej przy MKZ Katowice, usuniętej z Hufca ZHP.

1982-1983 współzałożyciel i działacz Młodzieżowego Ruchu Oporu na Śląsku; 1982-1984 współpracownik podziemnej MKK „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, kolporter pism wydawanych przez MKK: „Ku Wolnej Polsce”, „Powrót do Życia” i „Transportowiec”; kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz. w WUSW Katowice. W 1983 zatrudniony jako zecer w Zakładach Graficznych w Katowicach, następnie bibliotekarz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece tamże; 1983-1984 pracownik prywatnego zakładu rzemieślniczego, 1984-1985 księgowości w Państwowym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego w Katowicach; 1985-1987 zasadnicza służba wojskowa. 1985-1989 we współpracy z Danutą Skorenko drukarz i kolporter znaczków, sprzedawanych w celu sfinansowania nadajnika telewizyjnego do planowanych audycji podziemnych na Śląsku oraz uczestnik akcji ulotkowych, m.in. w rocznicę masakry w KWK Wujek w Katowicach. 1987-1989 pracownik Archiwum Fotograficznego Muzeum Historii Katowic.

1989-1990 drukarz na etacie w ZR Śląsko-Dąbrowskiego „S”. W 1990 członek komitetu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego w wyborach prezydenckich. 1991-1996 student UŚl. 1997-1998 zatrudniony w Archiwum Państwowym w Katowicach, 1998-2001 bezrobotny, 2001-2007 pracownik Archiwum Zakładowego Centrali PKP SA Wydział Zamiejscowy w Katowicach, od IX 2007 archiwista w IPN tamże. Od 2002 członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, 2000-2007 Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 2005-2007 szef Klubu „Gazety Polskiej” w Katowicach. Od 2005 w SWS.

1982 – 14 I 1985 rozpracowywany przez KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Kokos; 1983 – 5 IX 1984 przez Wydz. V WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Willa.

Agnieszka Jachimowska