Maciej Roman Głuszkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Maciej Roman Głuszkowski, ur. 23 I 1948 w Inowrocławiu. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (1971).

1971-1974 pracownik Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Koninie, 1974-1991 Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego (kierownik robót, szef produkcji, główny specjalista ds. jakości).

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w BPBI, następnie przewodniczący KZ; członek MKZ Regionu Bydgoskiego i Komisji Wyborczej do władz ZR. W 1981 członek sekcji branżowej pracowników budownictwa. W III 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w siedzibie WK ZSL w Bydgoszczy. W VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, delegat na I KZD.

Od VI 1982 współorganizator i członek TKK Regionu Bydgoskiego (nieformalnie zwanej grupą H. Maj), koordynującej grupy związkowe i kolportaż czasopism podziemnych w kilkudziesięciu zakładach pracy Regionu. 1982-1988 uczestnik podziemnej działalności wydawniczej, kolportażu, współredaktor „Informatora Bydgoskiego”. 1985-1988 delegat do Rady Zakładowej w BPBI.

1988-1989 członek KO. 1989-1991 członek, następnie przewodniczący KZ „S” w BPBI; delegat na II WZD Regionu Bydgoskiego, do 1991 członek ZR, delegat na II i III KZD. 1991-1994 prezydent Inowrocławia, 1994-1998 sekretarz w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy. 1997-2004 w RS AWS. 1998-2002 wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszcz, 1998-2003 z-ca dyr. wydziału, następnie inspektor w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Od 2003 z-ca dyr. Wydz. Administracji Budowlanej w Urzędzie Miasta Bydgoszcz.

Odznaczony przez prymasa Józefa Glempa Srebrnym Medalem Zasłużony dla Kościoła; wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Do 19 III 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Bydgoszczy w ramach SOS krypt. Królik.

Katarzyna Grysińska