Maciej Zalewski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Maciej Zalewski, ur. 26 II 1956 w Kutnie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Polonistyki (1979).

1979-1989 pracownik naukowy Katedry Kultury Polskiej na UW.

Od IX 1980 w „S”.

W I 1982 współzałożyciel MKK „S” w Warszawie, autor oświadczeń, drukarz, kolporter, organizator produkcji. XI 1982 – III 1983 szef MKK, w 1982 w redakcji podziemnego pisma „Idee”. 1982-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Klemensa w Warszawie, redaktor podziemnego pisma „Wola” (w III 1983 krótko redaktor naczelny). 22 III 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, w VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. W II 1984 współtwórca Grupy Politycznej Wola, 1985-1986 członek redakcji i autor podziemnego pisma „Naprzód”. 21 VI 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, 29 I 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego na 1,5 roku więzienia, we IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. 1986-1989 członek jawnego RKW „S” Mazowsze. W 1987 w Radzie Programowej Duszpasterstwa Ludzi Pracy; autor i redaktor podziemnego pisma „Praca”; w VIII 1988 redaktor „Biuletynu Strajkowego Mazowsze”. Autor w pismach podziemnych „Tygodnik Mazowsze” i „Wola”, oraz szkiców politycznych Przed granicą (1987), 1988-1990 szef Grup Politycznych Wola, Wydawnictwa GPW; w 1988 z GPW wszedł w skład Klubu Myśli Politycznej Dziekania.

Od XII 1988 członek KO przy Przewodniczącym „S” L. Wałęsie, od II 1989 w składzie TZR Mazowsze. 1989-1990 z-ca redaktora naczelnego i publicysta „Tygodnika Solidarność”, w III 1990 współzałożyciel Fundacji Prasowej Solidarność i spółki Telegraf. W V 1990 współzałożyciel PC, III-XI 1991 minister w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy, sekretarz Komitetu Obrony Kraju, współtwórca Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 1991-1993 poseł RP z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, członek Komisji Przekształceń Własnościowych. Od 1994 prowadzi własną firmę doradczą East Link, od 2000 portal internetowy Latarnik.

14 V 1984 – 19 XII 1989 rozpracowywany w ramach SOS/SOR/KE krypt. Lew.

Krzysztof Biernacki