Magdalena Knoll

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Magdalena Knoll, ur. 30 IX 1926 w Warszawie, zm. 5 XI 2009. Ukończyła Szkołę Handlową w Krakowie (1947).

1942-1945 sanitariuszka i łączniczka oddziałów AK okręgu radomskiego. 1945-1947 zatrudniona w Centrum Zarządu Przemysłu Węglowego; 1947-1983 pracownik Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, następnie sklepu Herbapol tamże i sklepu optycznego tamże.

Od IX 1980 w „S”; w 1981 specjalista ds. samorządów pracowniczych przy ZR Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”.

W III 1982 zatrzymana, przewieziona do KW MO w Katowicach, do 10 VII 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Miechowicach k. Bytomia. 1982-1989 współorganizatorka spotkań represjonowanych przy kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Gliwicach, zaangażowana w sprowadzanie prelegentów na spotkania, organizację zbiórek pieniężnych na pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. W 1983 współpracowała ze Śląsko-Dąbrowskim RKW. Od 1983 na emeryturze. 1986-1989 korespondentka Głosu Ameryki i Radia Wolna Europa.

1989–1991 członek KO w Katowicach. 1989-1991 zatrudniona w Biurze Poselsko-Senatorskim Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Gliwicach.

Do 20 XII 1988 rozpracowywana przez p. V-2 RUSW w Gliwicach w ramach SOR krypt. Balon.

Szczepan Kamiński