Marek Antoni Nowicki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Antoni Nowicki, ur. 5 III 1953 w Siemiatyczach. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji (1975).

1975-1981 aplikant i asesor prokuratorski w Wysokiem Mazowieckiem, następnie podprokurator w Prokuraturze Rejonowej Praga Północ w Warszawie.

Od I 1981 w „S”, członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej „S” Pracowników Prokuratury, współpracownik Komisji Interwencji i Mediacji Regionu Mazowsze. 1 X – 13 XII 1981 radca prawny w Biurze Interwencji Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” RI.

13 XII 1981 – XI 1982 bez pracy. 1982-1989 autor tekstów w prasie podziemnej (m.in. „KOS”, „Tygodnik Wojenny”), kolporter podziemnej prasy (m.in. „KOS”, „Tygodnik Mazowsze”, „Praworządność”) i książek (Wydawnictwo Krąg). 1982-1988 radca prawny m.in. w Autorskich Pracowniach Architektury w Warszawie. W 1982 stworzył w Warszawie działający przez kilka miesięcy Ośrodek Badań i Analiz OBA, który jesienią 1982 poprzez prasę podziemną przeprowadził, a następnie opracował ankietę o stosunku społeczeństwa do strajków i innych akcji protestacyjnych. W 1982 współzałożyciel, członek Komitetu Helsińskiego w Polsce, współautor wszystkich raportów Komitetu Helsińskiego w okresie 1982-1989, w tym raportu o łamaniu praw człowieka w stanie wojennym na Konferencję Madrycką KBWE w 1983. 1982-1990 doradca struktur „S” w regionach Śląsko-Dąbrowskim, Podbeskidzie i Mazowsze. 25 VI 1986 po rewizji w mieszkaniu zatrzymany przez SB na 48 godz. w areszcie SUSW Warszawa-Mokotów. 1982-1987 ze względu na sprzeciw ministra sprawiedliwości pozbawiony prawa wpisu na listę adwokatów. Od 1988 członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W VIII 1988 doradca MKS w Jastrzębiu-Zdroju.

W 1989 podczas obrad Okrągłego Stołu doradca podstolika górniczego. 1990-1993 praktyka adwokacka w Warszawie. W 1989 członek komisji wymiaru sprawiedliwości KO przy Lechu Wałęsie. W 1989 współzałożyciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce. 1989-1991 rzecznik Komitetu Helsińskiego w Polsce. 1990-1991 członek kolegium redakcyjnego „Tygodnika Solidarność”. 1990-2000 współzałożyciel, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, 1995-1998 członek Naczelnej Rady Adwokackiej. W 1990 współzałożyciel Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Prawników, wieloletni członek Zarządu. Od 1990 członek Komitetu Redakcyjnego pisma „Palestra”. 1990-1993 p.o. prezydent Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka w Wiedniu. 1993-1999 członek Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu. 2000-2005 rzecznik Praw Obywatelskich w Kosowie z ramienia ONZ. 2003-2006 członek Sieci Niezależnych Ekspertów Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych. 2003-2008 prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, od 2008 członek Rady Fundacji. Od 2008 członek Kapituły Nagrody Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Od I 2008 przewodniczący Komisji Doradczej ONZ ds. Praw Człowieka w Kosowie.

Autor wielu książek i innych publikacji w dziedzinie praw człowieka w kraju i za granicą.

Laureat nagrody im. E.J. Wende za rok 2008 (2009). Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Andrzej Kamiński