Marek Bogdan Jarosiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Bogdan Jarosiński, ur. 9 X 1960 w Żychlinie k. Kutna. Absolwent Pomaturalnego Studium Zawodowego tamże (1981), Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Wydz. Humanistyczny (2007).

1981-2000 pracownik Zakładów Mechanicznych Ursus. W 1981 współzałożyciel i członek Związku Młodzieży Demokratycznej w Ursusie.

1982-1989 współpracownik TKZ ZM Ursus; kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „Wolnego Głosu Ursusa”, „Tygodnika Mazowsze”, „CDN – Głos Wolnego Robotnika”, „Woli”; współorganizator koła samokształceniowego w Ursusie; zaangażowany w zbieranie składek związkowych; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewidowany; przeniesiony na gorsze stanowisko pracy. 19 XII 1986 zatrzymany w Warszawie podczas rozrzucania ulotek; przetrzymywany w KD MO Śródmieście, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. 1986-1988 emiter Radia „S” w Ursusie; uczestnik spotkań środowisk samorządu pracowniczego w KIK w Warszawie. 1987-1989 autor w „Wolnym Głosie Ursusa”. W XII 1987 oraz w VI 1988 uczestnik spotkań z rosyjskimi dysydentami w Moskwie. 1987-1990 przewodniczący Rady Pracowniczej ZM Ursus; 1987-1989 współzałożyciel i działacz Komitetu Organizacyjnego „S” tamże; XI 1988 – IV 1989 członek KZ; I 1988 – VI 1989 członek RKW Regionu Mazowsze. 22 VIII 1988 współorganizator strajku w ZM Ursus, członek KS; zwolniony z pracy, 29 IX 1988 przywrócony po odwołaniu do Sądu Pracy w Warszawie na wniosek Rady Pracowniczej. IX 1988 – V 1989 członek Zarządu Międzyśrodowiskowego Klubu Dyskusyjnego im. Jana Strzeleckiego w Warszawie.

W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. młodzieży. W 1989 delegat na III WZD Regionu Mazowsze. Od 2000 pracownik cywilny Wojska Polskiego w Warszawie.

Odznaczony honorową odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (2003).

Tomasz Szostek