Marek Cieliński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Cieliński, ur. 5 XII 1940 we Lwowie. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Mechaniczny (1965).

1965-1993 pracownik Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w IMN, od XI 1980 wiceprzewodniczący KZ; od jesieni 1980 członek Prezydium Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Gliwicach oraz Górnośląskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki „S”; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek ZR.

Po 13 XII 1981 współorganizator podziemnej struktury Drugi Garnitur Gliwickiej Delegatury „S”; 30 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 9 III 1982. Po wyjściu do 1989 kolporter prasy podziemnej, m.in. „Manifestacji Gliwickiej”, „RIS-u”, „Tygodnika Mazowsze”, oraz książek. Kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1982-1992 aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach.

W 1990 delegat na III WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1991-1993 przewodniczący Gliwickiego KO „S”. Od 1990 własna działalność gospodarcza.

Autor publikacji naukowych, patentów i wdrożeń w przemyśle kablowym i metali nieżelaznych.

Andrzej Jarczewski