Marek Janiak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Janiak, ur. 15 I 1949 w Grajewie. Ukończył liceum ogólnokształcące w Chełmie (1968) oraz Podoficerską Szkołę Zawodową w Legnicy (1970).

1970-1973 zatrudniony w KWK w Jankowicach, 1973-1982 w Przedsiębiorstwie Transportu i Spedycji Cementu Luzem Delegatura Chełm Lubelski.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ. Od X 1980 wiceprzewodniczący Komisji Koordynacyjnej „S” Przedsiębiorstw Przemysłu Cementowego w Gdańsku-Osowie.

Po 13 XII 1981 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB, włącznie z rewizjami w mieszkaniu. W IV 1982 zwolniony z pracy, przeniósł się do Sycowa. 1983-1989 pracownik Nadleśnictwa Syców.

W 1989 organizator KO „S” w Międzyborzu. 1989-1994 zatrudniany dorywczo w sycowskich zakładach pracy, 1994-1997 bezrobotny, 1997-2000 pracownik Centrum Kultury w Sycowie, przewodniczący KZ; 2001-2005 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji tamże. Od 1999 przewodniczący Komisji Międzyzakładowej „S” Zakładów Budżetowych w Sycowie. 2000-2005 przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Sycowie i członek ZR Wielkopolska Południowa. W 1997 przewodniczący Koła RS AWS, w 1999 członek Zarządu Powiatu RS AWS. W 1999 współzałożyciel Komitetu Pamięci Oddziałów Leśnych Warta.

?