Marek Jasiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Jasiewicz, ur. 9 IX 1935 w Warszawie. Ukończył Technikum Mechaniczne w Warszawie (1965).

1952-1953 pracownik Spółdzielni Pracy Pionier w Warszawie, 1953-1954 Łódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Energetycznych tamże, 1954-1955 Elektrociepłowni Żerań w Warszawie, 1958-1990 Huty Warszawa.

W VIII 1980 współorganizator strajku w Hucie Warszawa, członek MKS, oddelegowany do udzielenia poparcia uczestnikom strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Od IX 1980 w „S”, członek prezydium KZ „S” w Hucie Warszawa, przewodniczący Komisji Interwencyjnej, członek Krajowej Sekcji Hutników „S”. Współzałożyciel, wydawca i redaktor pisma „Głos Wolnego Związkowca”. W VI 1981 delegat na I i II WZD „S” Regionu Mazowsze.

W XII 1981 członek KS w Hucie Warszawa; 14 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KS MO, przesłuchiwany, 17 XII 1981 zwolniony. XII 1981 – V 1989 założyciel, przewodniczący TKZ „S” Huty Warszawa. 1982-1989 współzałożyciel, wydawca, drukarz pisma „Hutnicy 82”, autor tekstów; odpowiedzialny za zaplecze techniczne i kolportaż. 1982-1989 organizator sieci kolporterskiej podziemnych pism na terenie huty i Żoliborza, min. „Hutnicy 82”, „Tygodnik Wojenny”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Tygodnik Mazowsze”, „CDN – Głos Wolnego Robotnika” oraz książek wydawnictw: NOWa, CDN, Krąg. 1985-1989 emiter Radia „S” w Warszawie, odpowiedzialny za przygotowanie specjalnych audycji radiowych oraz emisję w Hucie Warszawa. 1982-1989 uczestnik konspiracyjnych spotkań Wszechnicy Robotniczej, współorganizator wystaw w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. XI-XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1982-1989 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

Od 1990 na emeryturze.

Od 14 I 1983 rozpracowywany w ramach KE krypt. Konstruktor; od 7 II 1984 przez Wydz. V SUSW w ramach SOR krypt. Matryca; 5 VIII 1987 – 28 VII 1989 w ramach KE krypt. Marek.

Tomasz Szostek