Marek Kamiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Kamiński, ur. 22 II 1952 w Przemyślu. Ukończył SP tamże (1967).

1969-1973 pracownik Terenowych Zakładów Przemysłu Poligraficznego w Rzeszowie Drukarnia w Przemyślu (gdzie zdał egzamin zawodowy na maszynistę typograficznego), 1973-1988 zatrudniony w Spółdzielni Inwalidów Praca tamże.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w SIP; w 1981 delegat na I WZD Regionu Południowo-Wschodniego, członek ZR.

13 XII 1981 – 1983 członek Komisji Koordynacyjnej Regionu Południowo-Wschodniego. Organizator sieci drukarni i kolportażu wydawnictw podziemnych na terenie woj. przemyskiego, m.in. „Nie” i „Busoli”. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1983-1988 członek RKW Regionu Południowo-Wschodniego. We IX 1985 aresztowany, osadzony w ZK w Jarosławiu i Przemyślu, w XII 1985 zwolniony warunkowo za poręczeniem zakładu pracy.

1988-1989 przewodniczący TZR Ziemia Przemyska, 1989-1991 delegat na WZD Regionu Ziemia Przemyska, przewodniczący ZR, 1990-1991 delegat na II i III KZD, członek KK. 1998-2002 w RS AWS, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Od 2004 pracownik Urzędu Miasta w Przemyślu.

Od 22 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Przemyślu w ramach KE.

?