Marek Kempski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Kempski, ur. 13 III 1960 w Gliwicach. W 1979 ukończył Zasadniczą Szkołę Mechaniczną w Gliwicach, w 1983 wieczorowe LO w Gliwicach, w 1985 Pomaturalne Studium Górnicze w Zabrzu. Obecnie student UJ w Krakowie.

IX 1979 – III 1981 zatrudniony w Gliwickiej Fabryce Konstrukcji Stalowych w Gliwicach. W 1981 służba wojskowa przerwana ze względu na zły stan zdrowia. 1981-1989 pracownik KWK Sośnica.

Od 1981 w „S”. W 1981 członek KPN.

Od 1982 współpracownik „Manifestacji Gliwickiej”, następnie RKW. Od 1985 kolporter oraz współredaktor czasopisma „Wokół Nas”. W II 1989 uczestnik II Walnego Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. W 1989 wiceprzewodniczący KZ.

1989-1997 oddelegowany do pracy w ZR. W II 1990 delegat na III WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek ZR. 1990-1992 członek Prezydium ZR odpowiedzialny za politykę informacyjną i kolportaż. Od 1992 wiceprzew. ZR, 1992-1997 (po śmierci Grzegorza Kolosy) przewodniczący ZR. Wielokrotny delegat na KZD. 1997-1999 wojewoda katowicki, 1999-2000 wojewoda śląski. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą. Felietonista „Trybuny Śląskiej” i „Dziennika Zachodniego”.

?