Marek Lasota

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Lasota, ur. 14 V 1960 w Olkuszu. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1984), w 2009 doktorat na Papieskiej Akademii Teologicznej tamże. 1982-1984 student na Wydziale Historii Kościoła PAT, 1984-1987 filmoznawstwa na UJ.

1979-1980 sympatyk SKS, uczestnik spotkań samokształceniowych, kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. „Robotnika”, „Indeksu”, „Sygnału” oraz twórczości Leszka Kołakowskiego, Czesława Miłosza i Georga Orwella.

Od IX 1980 współorganizator NZS na UJ, członek Zarządu Uczelnianego, uczestnik prac odradzającego się samorządu studenckiego. Od I 1981 członek Klubu Myśli Politycznej Jagiellonia. 1981-1987 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego.

I 1982 – III 1983 współzałożyciel, członek kierownictwa (obok Adama Kality, Krzysztofa Koszarskiego, Tadeusza Marandy, Andrzeja Kaczmarczyka) konspiracyjnej Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS; współorganizator spektakli teatru niezależnego (domowego). W 1982 redaktor i kolporter pism „Mimo Wszystko” oraz „Serwisu Informacyjnego Podziemnej Agencji Prasowej Studentów i «Solidarności»”; do XII 1986 rozprowadzał wydawnictwa niezależne poprzez antykwariat (działający w ramach samorządu studenckiego) w Collegium Novum UJ. Organizator kontaktów z zagranicą (Andrzejem Mietkowskim we Francji); uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych. II 1982 – 1985 pozostawał w kontakcie z Arcybiskupim Komitetem Pomocy Więzionym i Internowanym/Arcybiskupim Komitetem Pomocy. We IX 1982 współorganizator i uczestnik (obok Jana Rokity i Anny Zechenter z d. Smolarczyk) akcji w rocznicę wiecu założycielskiego NZS z 1980 przy Collegium Broscianum UJ. Kilkakrotnie zatrzymywany przez SB, przeszukiwany. 1986-1988 pracownik Biblioteki Jagiellońskiej. 25-28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach. W 1988 starszy inspektor ds. teatru w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Krakowa, 1988-1990 nauczyciel j. polskiego w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie.

W 1989 uczestnik kampanii przedwyborczej: organizator spotkań z kandydatami, kolportażu; pracownik Sekcji Informacji ZR Małopolska „S”. 1990-1991 nauczyciel j. polskiego w LO nr 1 w Olkuszu. 1990-1993 członek Porozumienia Centrum, wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego. 1991-1993 poseł RP z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum, sekretarz Sejmu, członek Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, a także Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu. 1993-1995 nauczyciel j. polskiego w LO nr 1 w Olkuszu, 1995-1996 funkcjonariusz w MSW, 1996-1999 dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej, 1999-2000 dyrektor Gimnazjum nr 3 w Olkuszu. 1996-2000 w SKL, członek Zarządu Małopolskiego. Od 2000 w Oddziale IPN, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, kolejno kierownik Referatu Wystaw i Edukacji Historycznej, od XI 2007 dyrektor Oddziału Krakowskiego. 2002-2010 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego: w 2002 z listy PO-PiS, w 2006 PO; 2002-2006 przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Kultury, przewodniczący Klubu Radnych PO, 2006-2010 członek Komisji Kultury, a także Polityki Prorodzinnej i Społecznej. Od 2004 członek Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, od 2005 członek Rady Muzeum AK w Krakowie; od 2007 w Kapitule Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej; od 2007 wykładowca w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie; od 2007 członek Inicjatywy Małopolskiej im. Króla Władysława Łokietka; w 2008 współzałożyciel Stowarzyszenia NZS 1980, członek; od 2008 uczestnik prac organizacyjnych, afiliowanego przy Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego PAT (od 2010 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Programu Ochrony Dokumentów Kościelnych na Wschodzie Podkowa, członek Rady Programowej; od 2009 członek Rady Programowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II; od 2010 w Kapitule Medalu Niezłomnym w Słowie; członek Bractwa św. Benedykta i Stowarzyszenia Absolwentów UJ.

Autor Kościół zraniony. Proces księdza Lelity i sprawa kurii krakowskiej (współautor, 2003), Polska. Historia 1943-2003 (współautor, 2004), Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki (2006), Kościół Katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały. Tom III (współautor, 2010), Niezłomni. Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły. Tom III (współautor, 2010). Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Arcanach”, „Gościu Niedzielnym”, „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Polskiej”, „Wprost”, „Rzeczpospolitej”. Współautor, prowadzący i konsultant programów telewizyjnych i radiowych poświęconych tematyce historycznej, w 2007 prowadził program historyczny w TVP Historia.

Laureat nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich „Feniks” za książkę Donos na Wojtyłę… (2007).

Martyna Skrzypczak, Sławomir Chmura