Marek Lenartowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Lenartowski, ur. 1 II 1947 w Poznaniu. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Zakładach Przemysłu Maszynowego im. Hipolita Cegielskiego (obecnie HCP SA) tamże (1965).

Od 1965 tokarz w HCP.

W VIII 1980 uczestnik strajku w fabryce, członek założyciel Komisji Robotniczej NSZZ. Od IX 1980 w „S”. Od II 1981 pierwszy wiceprzewodniczący KZ i rzecznik prasowy. Jeden z głównych organizatorów obchodów 25. rocznicy Czerwca 1956, pierwszego wydania monografii o Czerwcu i zmiany nazwy ul. Feliksa Dzierżyńskiego na 28 Czerwca 1956. Z ramienia ZR Wielkopolska odpowiedzialny za budowę Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956. Współorganizator postawienia pierwszego w Poznaniu Krzyża Katyńskiego (wykonanego w HCP) i wystawy o Katyniu na terenie siedziby KZ. Z ramienia „S” HCP działacz Sieci.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, zwolniony w VII 1982.

1989-1991 uczestnik grupy odpowiedzialnej za ukończenie budowy Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956. 1989-2002 przewodniczący KZ, od 1996 Międzyzakładowej Komisji HCP SA; delegat na WZD Regionu Wielkopolska i KZD. W 1990 założyciel Fundacji Solidarnej Pomocy im. Hipolita Cegielskiego, w 1991 spółki związkowej SOLCEG. 1993-1995 w Radzie Społecznej przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie. 1998-2002 członek Rady Programowej Radia Merkury (publicznego), desygnowany przez RS AWS. Obecnie na rencie.

Wyróżniony odznaką Semper Fidelis Związku Polskich Kombatantów „S” (1995), Honorową Odznaką Armii Krajowej za pomoc w przywracaniu prawdy historycznej (2001).

?