Marek Majcher

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Majcher, ur. 25 IV 1951 w Warszawie. Ukończył LO w Zespole Szkół nr 21 w Warszawie (2000).

1964-1969 w ZHP, od 1965 instruktor. Od 1973 pracownik Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie (od 1995 Daewoo-FSO Motor SA, od 2004 FSO Motor SA).

Od IX 1980 w „S”, pracownik Komisji Międzyzakładowej przy FSO, członek KZ FSO, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze. Jesienią 1981 organizator wyjazdu ok. 100 dzieci pracowników FSO do Turynu, skąd przywieziono m.in. powielacz i matryce drukarskie dla KZ.

14-15 XII 1981 uczestnik spacyfikowanego przez ZOMO strajku w FSO. 1982-1989 działacz TKZ, organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, kolporter podziemnych wydawnictw, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Jadwigi w Warszawie; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

Od 1989 wiceprzewodniczący KZ w FSO, od 1990 członek Prezydium MKZ, od 1992 wiceprzewodniczący MKZ (od 2002 Międzyzakładowa Organizacja Związku NSZZ „S” przy FSO Motor SA). 1992-2002 wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego, członek Rady Sekretariatu Metalowców. Od 2006 delegat na WZD Sekretariatu Metalowców, WZD Regionu Mazowsze oraz na KZD.

Od 23 VI 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KS MO w ramach SOR krypt. Grupa; od 15 X 1983 przez Wydz. V SUSW w ramach SOR krypt. Monter; od 15 IV 1986 w ramach KE krypt. Włoch; 6 II – 15 V 1989 w ramach SOR krypt. Komitet.

?