Marek Muszyński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Muszyński, ur. 23 I 1947 w Lublinie. W 1971 absolwent fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

W III 1968 aresztowany, w VII 1968 za druk ulotek skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu. 1971-1982 pracownik naukowy Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej.

Od IX 1980 w „S” , wiceprzewodniczący KZ na PWr.

Po 13 XII 1981 współorganizator strajku okupacyjnego na PWr, po jego pacyfikacji przez ZOMO działacz struktur podziemnych „S”. Od 1982 szef komórki informacji RKS Dolny Śląsk. 1983-1987 przewodniczący RKS i członek TKK, 1987-1990 rzecznik RKS. 1986-1988 zatrudniony w Spółdzielni Usług Wysokościowych Taternik we Wrocławiu. Od X 1986 kilkakrotnie zatrzymywany przez SB, trzykrotnie karany grzywnami przez Kolegium ds. Wykroczeń. W 1989 przeciwnik obrad Okrągłego Stołu.

2 III 1990 na forum II WZD Regionu Dolny Śląsk ogłosił zakończenie działalności RKS bez ujawniania jego składu osobowego; w ostatnim numerze pisma podziemnego „Z dnia na dzień” złożył w imieniu RKS szczegółowe, unikatowe w skali kraju sprawozdanie finansowe z jego działalności w okresie od 1 VI 1983 do 3 IV 1990. 1991-1993 poseł RP listy „S”, 2001-2005 z listy PiS, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Od 19 I 1982 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Klamra; od 14 IX 1983 przez Wydz. V-1/Insp. II WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Supeł.

?