Marek Niesiołowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Marek Niesiołowski, ur. 2 XI 1945 w Łodzi. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Mechaniczny (1973).

W III 1968 uczestnik wieców studenckich, strajku na PŁ. Od 1969 działacz konspiracyjnej organizacji niepodległościowej Ruch, 1969-1970 uczestnik ekspropriacji maszyn do pisania z instytucji państwowych, przygotowań do podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie. 20 VI 1970 aresztowany, 8 VII 1971 skazany wyrokiem Sądu Powiatowego dla Łodzi-Śródmieścia na karę 3,5 roku więzienia, latem 1972 zwolniony warunkowo. 1973-1979 pracownik Fabryki Kotłów i Radiatorów Fakora. 25 III 1977 współzałożyciel ROPCiO, jesienią 1977 uczestnik zbierania podpisów pod listem ws. opublikowania w Dzienniku Ustaw Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka ratyfikowanych przez PRL, w X 1977 pod apelem Amnesty International ws. uwolnienia więźniów politycznych, od 1978 uczestnik akcji ulotkowych i wieców wzywających do bojkotu wyborów do rad narodowych, uczestnik uroczystości patriotycznych, drukarz i kolporter wydawnictw niezależnych; od XII 1978, po rozłamie w ROPCiO, zwolennik Andrzeja Czumy; członek Rady Sygnatariuszy. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., poddawany rewizjom. 1979-1984 pracownik Łódzkich Zakładów Prototypów Maszyn i Urządzeń Przemysłu Lekkiego Protomet.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ „S” w swoim zakładzie pracy, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka. W 1981 członek Ruchu Niepodległościowego założonego przez Andrzeja Czumę.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu, Łowiczu i Kwidzynie, 21 IX 1982 zwolniony. 1982-1988 współpracownik podziemnych struktur „S” na UŁ, kierowanych przez Stefana Niesiołowskiego. 1984-1986 pracownik Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa, od 1986 nauczyciel w łódzkich szkołach zawodowych.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1970-1973 rozpracowywany przez Wydz. III KM MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Omega; 1974-1986 przez Wydz. III KM/KW MO/WUSW w Łodzi w ramach KE/SOS/SOR krypt. Niepoprawny/Sextet/Niepoprawni; 1986-1988 przez Wydz. III WUSW w Łodzi w ramach KE krypt. Brat.

Włodzimierz Domagalski