Marek Nobis

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Nobis, ur. 20 V 1962 w Krakowie. Absolwent Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego (2003).

1981-1982 zatrudniony w Wierzbickich Zakładach Cementowo-Hutniczych Zakład Remontowo-Budowlany w Krakowie.

Od IX 1981 w „S”. 1980-1982 współpracownik podziemnego Wydawnictwa Krzyża Nowohuckiego i wydawnictwa ABC w Krakowie, drukarz i kolporter.

W 1982 zatrudniony w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Więcborku, 1982-1984 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Budostal-3 Oddział w Krakowie i Siemianowicach Śl., 1984-1989 w KWK Paryż w Dąbrowie Górniczej. 1982-1989 członek struktury podziemnej Porozumienie Prasowe Solidarność Zwycięży oraz Solidarności Walczącej, współpracownik Tajnej Komisji Robotniczej Hutników w Nowej Hucie – kolporter i kurier między Krakowem, Warszawą i Śląskiem przewożący pisma podziemne, matryce „Tygodnika Mazowsze” oraz książki m.in. wydawnictw: Krąg, NOWa, Przedświt, CDN i Baza (współpraca m.in. z Władysławem Hrabowskim i Marią Chmielewską ze środowiska związanego z Hutą Warszawa oraz Danutą Skorenko z Katowic).

1989-1991 bezrobotny, 1991-1995 zatrudniony w Komisariacie Policji w Więcborku, 1995-2007 w KW Policji w Bydgoszczy, od 2007 w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w Krakowie.

27 IX 1983 – 28 VII 1987 rozpracowywany przez Wydz. II Dep. III MSW w ramach SOR krypt. Punkt; od 25 VII 1987 – 17 II 1990 w ramach SOR krypt. Libra.

Tomasz Gonet