Marek Stelmach

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Stelmach, ur. 23 I 1956, ukończył Technikum Kolejowe przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Opolu (1977).

Od 1971 pracownik ZNTK w Opolu (od 1991 Tabor Szynowy Opole SA): 1971-1974 uczeń, od 1974 galwanizer.

Od IX 1980 w „S”; w III-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, przewodniczący Komisji Wydziałowej w ZNTK w Opolu. Od 1980 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii kościoła św. Piotra i Pawła w Opolu.

Po 13 XII 1981 (wraz z Grażyną Rutkowską, Marianem Poniewierskim, Edwardem Molińskim, Władysławem i Lidią Kajdą i in.) członek podziemnej „S” na terenie ZNTK w Opolu, współorganizator pomocy dla internowanych i ich rodzin, organizator kolportażu wydawnictw podziemnych w ZNTK oraz w środkach masowej komunikacji MZK i PKP, m.in. opolskich „Sygnałów Wojennych” oraz wrocławskich „Z Dnia na Dzień” i „Solidarność Walcząca”. W jego mieszkaniu był punkt kolportażowy wydawnictw dostarczanych przez Jana Całkę (członka konspiracyjnej Regionalnej Rady Koordynacyjnej „S” Śląska Opolskiego) oraz kolejarzy z Wrocławia; 1 V 1983 uczestnik niezależnej manifestacji pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Opolu; w 1986 współtwórca pomnika Trzech Krzyży przy parafii kościoła św. Piotra i Pawła w Opolu. W związku z działalnością opozycyjną wielokrotnie przesłuchiwany przez SB, na terenie zakładu pracy przez Straż Ochrony Kolei, poddawany rewizjom.

Od 1989 przewodniczący Tymczasowej KZ „S” w ZNTK w Opolu, członek opolskiego KO „S”, wiceprzewodniczący KZ w ZNTK w Opolu. 1989-2006 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsk Opolski; od 1998 przewodniczący KZ „S” w ZNTK w Opolu, członek Prezydium ZR, od 2002 także skarbnik ZR.

Autor prac Pod Sztandarami Solidarności (Opole 2005), Modlitewnik i śpiewnik. Na pielgrzymkowym szlaku (Opole 2005) oraz licznych artykułów w prasie związkowej.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001).

3 VIII 1985 – 4 II 1986 rozpracowywany przez Wydz. V/VIII WUSW w Opolu w ramach SOS krypt. Przeciwnik.

Mariusz Patelski