Maria Barbara Filipowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Maria Barbara Filipowicz, ur. 5 XII 1942 w Zarzeczu k. Bielska-Białej. Wykształcenie podstawowe, tkaczka.

1959-1982 pracowniczka łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego, 1983 Spółdzielni Pracy Introplast, 1983-1985 Firmy Prywatnej Lalmi, 1985-1991 zakładu prywatnego AWWA, 1992-1995 Firmy Odzieżowej AiJ. 1970-1980 w PZPR. W II 1971 uczestniczka trzydniowego strajku okupacyjnego w ZPB przeciwko grudniowym podwyżkom cen żywności, delegat wydziału na rozmowy z komisją rządową Jana Szydlaka i Piotra Jaroszewicza.

W VIII 1980 współorganizatorka trzydniowego strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża, członek KS; od jesieni 1980 w „S”, od 1981 członek KZ w PZB, przedstawicielka tkalni w rozmowach z delegacją rządową podczas ogólnopolskiego strajku włókniarzy.

13 XII 1981 pomagała przewodniczącemu KZ Jerzemu Dłużniewskiemu w druku i rozpowszechnieniu komunikatu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, ukrywała działacza Andrzeja Możeję; 14 XII 1981 uczestniczka strajku okupacyjnego w tkalni w PZB, następnie do końca XII 1981 w ukryciu. XII 1981 – 1982 współorganizatorka TKZ „S” w PZB, współpracowniczka Międzyzakładowego Komitetu „S”, łączniczka przewodniczącego MKS J. Dłużniewskiego, organizatorka lokali konspiracyjnych, kolportażu; zbierała składki związkowe. 13 V – 13 VII 1982 aresztowana za zorganizowanie 15 minutowego strajku w tkalni w PZB, zwolniona z pracy; do IV 1983 bez zatrudnienia. Po wyjściu kontynuowała współpracę z J. Dłużniewskim, przewodniczącym RKW „S” w Łodzi. W l. 80. wielokrotnie przesłuchiwana przez SB.

Wyróżniona Honorową Odznaką Miasta Łodzi (1975).

18 I 1982 – 6 VII 1985 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Łodzi w ramach KE, zdjęto z ewidencji 5 VIII 1985.

?