Maria Jolanta Ochman

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Maria Jolanta Ochman, ur. 4 VII 1962 w Warszawie. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Szkody Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

1972-1982 drużynowa w ZHP. Od 1983 wychowawca, starszy instruktor terapii w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Warszawie (obecnie Oddział Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu).

W „S” od IX 1989; 1992-1998 sekretarz KZ, od 1998 przewodnicząca KZ. Od 1998 oddelegowana do pracy w „S”; delegat na WZD Regionu Mazowsze, 1998-2002 w Prezydium ZR. Od 1998 przewodnicząca Rady Sekcji Służby Zdrowia Regionu Mazowsze, od 1999 przewodnicząca Krajowej Sekcji Służby Zdrowia, od 2002 przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia. Od 1998 członek KK. 1999-2001 członek Rady Mazowieckiej Kasy Chorych, od grudnia 2004 członek Rady Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

?