Maria Koziebrodzka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Maria Koziebrodzka, ur. 28 IX 1954 we Wrocławiu. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Podstawowych Problemów Techniki (1978).

1978-1979 asystent w Instytucie Matematyki PWr, 1979-1981 nauczycielka w IV LO i XIII LO we Wrocławiu, 1981-1984 ponownie asystent w IM, 1984-1992 nauczycielka w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżowicach k. Wrocławia. Od 1978 kolporterka wydawnictw niezależnych (od 1979 głównie „Biuletynu Dolnośląskiego”).

Od IX 1980 w „S”, założycielka koła „S” w IV LO; od 1981 wiceprzewodniczący koła „S” w IM.

Od 13 XII 1981 związana z RKS Dolny Śląsk, łączniczka Kornela Morawieckiego z Władysławem Frasyniukiem, Piotrem Bednarzem, Józefem Piniorem; organizatorka kolportażu wydawnictw RKS, głównie podziemnego pisma „Z dnia na dzień”. W VI 1982 współzałożycielka Solidarności Walczącej, członek Rady SW. 13 VI 1982 zatrzymana, następnie internowana w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, zwolniona 25 VI 1982. Po wyjściu m.in. redaktor podziemnego pisma „Solidarność Walcząca”.

W 1990 założycielka Wrocławskiego Towarzystwa Edukacyjnego, nauczycielka w jednej z pierwszych szkół społecznych we Wrocławiu. Od 1994 w USA, 1994-2000 nauczycielka w Central Catholic High School w Bloomington w stanie Illinois, od 2000 w Sidwell Friends School w Washington D.C.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Artur Adamski