Maria Lubera

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Maria Lubera, ur. 28 I 1949 w Świdnicy. Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego UŁ (1972), doktorat (1981).

1972-1995 pracowniczka UŁ, 1992 Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, 1992-1995 Centralnego Urzędu Planowania, 1995-2007 Narodowego Banku Polskiego. Od 2007 na emeryturze. 1967-1979 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego. W III 1968 uczestnik 1,5 dniowego strajku okupacyjnego na Wydziale Prawa UŁ, 1977 uczestnik mszy św. w intencji zamordowanego S. Pyjasa. 1978-1981 członek KIK, 1977-1981 uczestnik ROPCiO.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca KZ przy Instytucie Ekonometrii i Statystyki UŁ.

W XII 1981 sygnatariuszka listu protestacyjnego Zarządu Łódzkiego KIK przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego; 1983-1989 przewodnicząca TKZ „S” UŁ, organizatorka pomocy dla represjonowanych, współredaktor podziemnego pisma „Arka” (z bratem K. Luberą, L. Woźniacką, S. Szymańskim, T. i S. Radomskimi, J. Dębcem), autorka i kolporterka, udostępniała mieszkanie na działalność konspiracyjną; trzykrotne rewizje w domu i przesłuchiwana. 1987 współpracownik Grupy Roboczej KK „S”, współredaktor komunikatów, autorka analiz społeczno-ekonomicznych dla Ośrodka Badań Społeczno-Zawodowych GR KK (współpraca z J. Kropiwnickim, A. Słowikiem).

1990 członek założyciel Zjednoczenia Chrześcijańsko Narodowego.

Wiesław Maciejewski