Maria Peisert-Kisielewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Maria Peisert-Kisielewicz, ur. 22 II 1954 we Wrocławiu. 1974-1975 studentka etnografii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 1975-1985 filozofii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W 1968, jako uczennica szkoły podstawowej, rozklejała plakaty antyreżymowe wraz z bratem, Jerzym Peisertem. W 1976 uczestniczka zebrania założycielskiego warszawskiego SKS. Od 1976 kolporterka prasy niezależnej (odpowiedzialna za kontakty między SKS Warszawy i Wrocławia); od 1977 przekazywała informacje o represjach, publicystka niezależnego pisma „Głos”. W 1977 współorganizatorka mszy św. w intencji Stanisława Pyjasa (m.in. druk klepsydr) w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, zakończonej manifestacją uliczną. 1979 – VIII 1980 kelnerka w RFN, po powrocie do kraju kolporterka wydawnictw niezależnych.

Po 13 XII 1981 działaczka podziemia. 4 IV 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi (dzięki przemyconemu aparatowi fotograficznemu wykonała zdjęcia uwięzionych, opublikowane następnie przez zagraniczną prasę), zwolniona 25 VII 1982. 1982-1987 redaktor pisma „Solidarność Walcząca”; w 1983 współredaktor 3 nr. „Biuletynu Dolnośląskiego”; 1986-1987 członek redakcji wrocławskiego Radia „S”, kilkakrotnie zatrzymywana przez SB; rewizje w mieszkaniu.

1988-1989 na emigracji w USA. 1993-1996 nauczycielka etyki w szkołach średnich Wrocławia. W 1997 współorganizatorka Salonu Profesora Dudka.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Artur Adamski