Maria de Hernandez-Paluch

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Maria de Hernandez-Paluch, ur. 4 II 1947 w Cieszanowicach, woj. opolskie, zm. 22 V 2009 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek filologia polska (1972); redaktor, dziennikarka, publicystka.

W III 1968 uczestniczka demonstracji studenckich, zatrzymana na 6 dni w areszcie, 26 IX 1968 skazana wyrokiem Sądu Powiatowego w Krakowie na 6 mies. aresztu w zawieszeniu na 2 lata. Członek SDP, Stowarzyszenia Dziennikarzy – Absolwentów UJ, Stowarzyszenia Wolnego Słowa. 1980-1981 w KIK. 1972-1979 asystent, starszy asystent w Ośr. Badań Prasoznawczych UJ, 1979-1981 redaktor, publicystka dwutygodnika „Student”, 1980-1981 zatrudniona na pół etatu w „Życiu Literackim”, w 1981 publikowała w „Dzienniku Polskim”, 1982-1986 w „Tygodniku Powszechnym”.

Od IX/X 1980 w „S”; członek KZ w „Życiu Literackim”; w 1981 publikowała w niezależnym piśmie „Wiadomości Krakowskie”.

Od I 1982 w wyniku weryfikacji dziennikarzy objęta zakazem publikacji. Autorka do podziemnego pisma „Hutnik”, po aresztowaniu w IV 1984 Wojciecha Marchewczyka redaktor pisma, 1983-1984 współzałożycielka, członek redakcji, publicystka „Arki”, 1984-1986 współzałożycielka, redaktor naczelna „Bez Dekretu” (autorka pod ps. Konrad Struga). Współpracowniczka mediów emigracyjnych: 1982-1992 autorka w miesięczniku „Kontakt” (wyd. Mirosław Chojecki, Paryż), 1982-2000 w paryskiej „Kulturze”, 1986-1994 korespondentka Radia Wolna Europa.

Od 13 VII 1986 na emigracji w Paryżu: 1989/1990 paryska korespondentka pisma „Małopolska” (wyd. od IX 1989, „S” Regionu Małopolska), 1992-1998 korespondent zagraniczny Radia RMF FM w Paryżu, 1992-2002 dziennikarka „Przekroju”. Od 2002 w Polsce: 2002-2004 dziennikarka „Gazety Krakowskiej”, 2002-2007 miesięcznika „Kraków”, współpracowniczka „Dziennika Polskiego” i „Rzeczpospolitej”.

Autorka książek: Spisane będą czyny i rozmowy (wyd. 1982 w podziemiu, Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze), Spiskowy żywot kresowego panicza (2008).

Odznaczona pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

4 IX 1968 – 19 II 1970 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach sprawy operacyjno-śledczej jako członek nielegalnego Międzyuczelnianego Komitetu Studentów; 12 IV 1983 – 14 XI 1988 przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Krakowie w ramach KE krypt. Maria.

Jadwiga Zechenter