Marian Alojzy Lemke

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Marian Alojzy Lemke, ur. 8 XII 1946 w Kaczynosie k. Gniewa. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, Wydz. Prawa Administracyjnego (1983).

1962-1964 mechanik maszyn rolniczych w PGR w Kamiennym Moście i Siedlicach, 1965-1967 zasadnicza służba wojskowa (w Marynarce Wojennej), 1967-1971 betoniarz i kierowca w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej Budownictwa, 1971 – 16 VII 1981 sierżant sztabowy w III Komisariacie MO w Szczecinie. W XII 1970 uczestnik strajku okupacyjnego, członek straży strajkowej w SPPPB. W 1976 odmówił wykonania rozkazu dot. wymuszania uczestnictwa w wiecu potępiającym robotników Radomia; w kontakcie z KOR, KPN.

Od VIII 1980 stronnik „S”, w V 1981 współzałożyciel Tymczasowego Komitetu Założycielskiego ZZ Funkcjonariuszy MO przy III Komisariacie MO w Szczecinie, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, od 26 V 1981 członek Prezydium TKZ ZZ FMO w Szczecinie, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków (we współpracy ze Stanisławem Kopczyńskim, Tadeuszem Fabjańskim), w VI 1981 zwolniony z pracy. Działacz na rzecz prawa do zrzeszania się w niezależne związki zawodowe funkcjonariuszy MO przy ZR „S” Pomorze Zachodnie, 25 IX 1981 uczestnik spacyfikowanego przez ZOMO protestu w Hali Gwardii w Warszawie, autor „Odezwy do Społeczeństwa Polskiego”. 10-13 XII 1981 w czasie głodówki protestacyjnej funkcjonariuszy MO w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego delegat na posiedzenie KK „S” w Gdańsku: 11 XII 1981 walczył o podjęcie uchwały o prawie do rejestracji ZZF MO.

16 XII 1981 internowany, do 19 XII 1981 przetrzymywany w AŚ KW MO, od 20 XII 1981 w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, od 12 I 1982 w Wierzchowie, ofiara styczniowej tzw. ścieżki zdrowia dla internowanych milicjantów, w II 1982 hospitalizowany w szpitalu więziennym, od 26 III 1982 w szpitalu specjalistycznym w Szczecinie, internowanie uchylono. 1983-1997 kierownik sklepu Herbapolu w Szczecinie, do 1989 pomagał osobom represjonowanym poprzez zatrudnianie ich w Herbapolu, kolporter podziemnych wydawnictw, gospodarz spotkań we własnym mieszkaniu z przywódcami opozycji (m.in. Romualdem Szeremietiewem), współorganizator spotkań niezależnych środowisk w parafii św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Wielokrotnie poddawany rewizjom, szykanowany przez SB w miejscu pracy (po 2 razy w mies. nękany kontrolami, także finansowymi).

Od 2007 na rencie.

Wyróżniony Odznaką Honorową za tworzenie podwalin dla niezależnej organizacji ZZ Policjantów Polskich (2006).

Sylwia Wójcikowa