Marian Antończyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marian Antończyk, ur. 10 V 1942 w Tarnobrzegu. Ukończył Technikum Górnicze w Zabrzu (1962).

1962-1992 pracownik Kopalni Siarki Machów Zakładów Przetwórczych Siarki Siarkopol w Tarnobrzegu. 1962-1980 przewodniczący Rady Zakładowej Kopalni Machów. 1968-1971 w PZPR, 1976-1981 członek Stowarzyszenia Pax.

We IX 1980 uczestnik strajku w kopalni, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Siarkopolu, XII 1980 – II 1981 wiceprzewodniczący KZ, od III 1981 członek Prezydium KZ; do XII 1981 autor i redaktor w niezależnym biuletynie „Solidarność Tarnobrzeska”.

13 XII 1981 po rewizji internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony w tym samym roku; w pracy pozbawiony premii eksportowej; 1982-1988 kolporter znaczków poczt podziemnych „S”; 1982-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu. Od 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” (spotykającego się w klasztorze oo. dominikanów) w Tarnobrzegu.

Od 1992 na emeryturze; 1992-1996 przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów „S” przy Siarkopolu, 1992-1999 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Sandomierska; w 1998 w sztabie wyborczym RS AWS, w 2002, następnie w 2006 w sztabie wyborczym Tarnobrzeskiego Porozumienia Prawicy.

Jerzy Kopeczek