Marian Feliks Dziatkowiak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marian Feliks Dziatkowiak, ur. 4 II 1948 w Bydgoszczy. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji (1976).

1972-1973 referent w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, 1973-1976 inspektor ds. organizacji i zarządzania w Bydgoskim Kombinacie Budowy Domów, 1974-1981 prezes Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy, 1981-1982 inspektor ds. zarządzania w Zakładach Chemicznych Organika Zachem tamże.

Od IX 1980 w „S”, od XI 1980 przewodniczący KZ „S” w Zakładach Chemicznych Organika Zachem. XII 1980 – VI 1981 członek Zarządu MKZ. VI 1980 – 12 XII 1981 kolporter wydawnictw niezależnych w ramach punktu kolportażowego na terenie swojego zakładu pracy, do którego docierały wydawnictwa z siedziby władz związku, XI-XII 1981 współzałożyciel, autor tekstów w „Impulsach”.

13 XII 1981 – 20 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach.

Od 1982 na emigracji w RFN (Brema). 1984-2003 kelner w restauracji Cavallino w Bremie, 1992-2003 właściciel Galerii Sztuki East-Art w Bookholzbergu k. Bremy. Od 2007 w Polsce.

Odznaczony Złotą Odznaką XXV-lecia NSZZ „S” (2005).

Jarosław Tarasiński