Marian Hady

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marian Hady, ur. 8 XII 1950 w Rudniku n. Sanem. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Instytut Lotnictwa (1976).

1976-1977 nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie; 1977-1983 pracownik Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego tamże.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w ZNSN; działacz Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia „S” w Regionie; w 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów, członek Prezydium ZR.

29 XII 1981 zatrzymany, 31 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 19 II 1982. Od IV 1982 współorganizator spotkań formacyjno-informacyjnych w parafiach i duszpasterstwach, kolporter w siatce RKW. XI 1982 – I 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze, zwolniony ze względu na stan zdrowia; 1983-1989 na rencie. 1982-1988 kilkakrotnie poddawany rewizjom, zatrzymywany i przesłuchiwany. 1988-1989 współorganizator reaktywowania „S” służby zdrowia w Regionie.

1989-1990 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Strongweld w Warszawie Oddział w Rzeszowie, od 1990 właściciel firmy Hadar, specjalizującej się w systemach zabezpieczeń osób i mienia. 1990-1993 w PC, współzałożyciel struktur PC w Rzeszowie, następnie wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego i delegat na I Kongres PC. 1990-1994 radny Miasta Rzeszów.

IX 1982 – 9 V 1982 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Rzeszowie ramach SO krypt. Azymut.

Michał Stręk