Marian Irzyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marian Irzyk, ur. 3 VII 1940 w Markuszowej k. Strzyżowa. Ukończył Technikum Samochodowe w Rzeszowie (1961) i Pedagogiczną Szkołę Techniczną w Krakowie (1975).

1963-1967 zatrudniony w Zakładzie Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych w Rzeszowie, 1967-1992 nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”, założyciel i członek Koła „S” Oświaty, w 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Po 13 XII 1981 aktywny działacz struktur podziemnej „S”, kolporter prasy i wydawnictw podziemnych.

Od 1992 na emeryturze. Od 1994 przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów „S” OiW, członek Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów „S” Regionu Rzeszów, od 1998 przewodniczący sekcji oraz członek Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, od 2006 członek Prezydium RKSEiR w Łodzi. 1997-1998 w ROP, 1998-2002 w AWS. 1990-1998 radny Miasta Rzeszów. Od 1989 działacz Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie i Akcji Katolickiej.

Uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) (2000), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

23 VIII 1982 – 12 VI 1989 rozpracowywany przez Wydz. III/V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Kierowca.

Michał Stręk