Marian Krzaklewski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Marian Krzaklewski, ur. 23 VIII 1950 w Kolbuszowej k. Rzeszowa. Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydz. Automatyki i Informatyki (1975), w 1986 doktorat.

1976-1984 zatrudniony w Zakładzie Systemów Automatyki Kompleksowej PAN w Gliwicach, od 1985 pracownik naukowo-dydaktyczny PŚ w Gliwicach Filia w Katowicach.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w ZSAK PAN w Gliwicach; w 1980 współzałożyciel Krajowej Komisji Porozumiewawczej PAN, wiceprzewodniczący w Regionie.

Po 13 XII 1981 współpracownik pism podziemnych „Manifestacja Gliwicka”, „RIS”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”. 1983-1986 współpracownik RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, od 1986 członek zaplecza merytorycznego RKW odpowiedzialny za kolportaż. 16 VI 1984 zatrzymany w Zabrzu w trakcie akcji nawołującej do bojkotu wyborów do rad narodowych, aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 22 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Od 1987 przedstawiciel Regionu w Społecznym Komitecie Nauki; 1988-1989 prowadził regularne szkolenia dla członków Tymczasowych KZ z Jastrzębia-Zdroju i okolic w zakresie prowadzenia działalności związkowej, współpracownik pisma „Ość”; w 1988 odpowiedzialny za drukarnię RKW. W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy; w II 1989 uczestnik II Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie, wiceprzewodniczący RKW oraz przedstawiciel Regionu do KKW.

Od 1989 adiunkt na PŚ w Gliwicach. 1989-1990 członek Krajowego KO i sekretarz Śląsko-Dąbrowskiego KO. Od 1990 delegat na kolejne WZD i KZD, członek Prezydium KK odpowiedzialny za współpracę z sekcjami branżowymi, II 1991 (III KZD) – IX 2002 przewodniczący KK, następnie członek KK. 1993-1997 przewodniczący Społecznej Komisji Konstytucyjnej przygotowującej Obywatelski Projekt Konstytucji RP, przedłożony przez „S”. W 1996 deportowany z Białorusi po spotkaniu z członkami WZZ w Mińsku. Od 1996 prezes Stowarzyszenia Solidarni ze Stocznią Gdańską. 1996-2000 przewodniczący Rady Krajowej AWS, 1997-1998 przewodniczący RS AWS (od 1998 honorowy przewodniczący). 1997-2001 poseł RP, przewodniczący Klubu Parlamentarnego AWS. 1998-2002 wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. 1999-2002 członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej. W 2000 kandydat na Prezydenta RP (otrzymał trzeci wynik: 15,57%). 2001 – II 2010 członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Od V 2004 radny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, X 2006 – X 2008 członek Prezydium EKES. Od X 2005 wiceprzewodniczący Eurocadres – Europejskiej Rady Pracowników z wyższym wykształceniem i kadr menedżerskich.

Udzielił wywiadu-rzeki pt. Czas na akcję (Piotr Zaremba i Maciej Łętowski, 1997).

Człowiek Roku tygodnika „Wprost” (1997), laureat Nagrody Kisiela (1997).

1984 – 29 X 1985 rozpracowywany przez p. III-1 RUSW w Gliwicach w ramach SOR krypt. Specjalista; 22 X 1988 – 10 XI 1989 przez Wydz. III-1/Inspektorat 2 WUSW w Katowicach w ramach SOS krypt. Automatyk.

Weronika Rudnicka