Marian Krztoń

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marian Krztoń, ur. 25 I 1948 w Rzeszowie. Ukończył Technikum Mechaniczne w Rzeszowie (1968), absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Mechaniczny (1977).

1969-1970 pracownik Zelmer – Rzeszów, 1970-1986 WSK-PZL Rzeszów.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ w WSK-PZL Rzeszów, z-ca przewodniczącego Komisji Wydziałowej. VII-VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów.

Od 1982 członek RKW Rzeszów, organizator kolportażu oraz pomocy internowanym i więzionym. 30 VIII – 11 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach. W XI 1982 wcielony do karnej jednostki wojskowej dla działaczy „S” w Czerwonym Borze. Po powrocie uczestnik działalności podziemnej w swoim zakładzie, kilkakrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany na 48 godz. W 1986 zmuszony do odejścia z WSK-PZL, podjął własną działalność gospodarczą.

1998-2003 kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie; 2003-2006 bezrobotny; od VI 2006 członek Rady Nadzorczej Wytwórni Filtrów PZL – Sędziszów SA w Sędziszowie Małopolskim; XII 2006 – XII 2008 prezes; IX 2009 – II 2011 dyrektor Departamentu Dróg i Transportu Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Uhonorowany statuetką Pomnika Pomordowanych Stoczniowców (2005).

7 V 1982 – 5 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Łącznik; 26 I 1984 – 22 9 1989 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Koperta.

Michał Stręk