Marian Maciejczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marian Maciejczyk, ur. 27 II 1950 w Goczałkowicach-Zdroju. Absolwent Wydziału Automatyki, Informatyki i Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1978, tryb wieczorowy).

1971-1974 zatrudniony w Zakładzie Automatyki Chemicznej w Gliwicach, 1974-1976 w zakładzie Pol-Gaz w Gliwicach, 1976-1984 w Zakładzie Automatyzacji i Mechanizacji Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.

IX 1980 – 1990 w „S”, przewodniczący KZ. Uczestnik I WZD Województwa Katowickiego, II i III WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz I KZD.

Po 13 XII 1981 współpracownik RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W V 1986 aresztowany, przewieziony do AŚ w Katowicach, zwolniony we IX 1986. 1987-1988 niejawny przewodniczący RKW. W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy, w II 1989 uczestnik II Walnego Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. 1984-1986 pracownik firmy polonijnej ELMAR, 1986-1990 Spółdzielni Pracy Automatyków Prostych.

1989-1990 wiceprzewodniczący, następnie przewodniczący KO „S” w Gliwicach. 1990-1994 radny Miasta Gliwice, w 1990 wiceprezydent Gliwic. 1991-1999 zatrudniony w Hestia Insurance. 1999-2002 wiceprezes Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa. W 2002 wiceprezes Conceptions S.A. Od 2002 przedstawiciel Hestii w Gliwicach. 1991-1994 w KLD, 1994-2001 w UW, od 2001 w PO.

8 V 1986 – 10 VI 1988 rozpracowywany przez p. V RUSW w Gliwicach w ramach SOR krypt. Grupa.

?